چگونه می توان منابع تبلیغاتی را با CRM کنترل کرد؟
چگونه می توان منابع تبلیغاتی را با CRM کنترل کرد؟

چگونه می توان منابع تبلیغاتی را با CRM کنترل کرد؟، تبلیغات؛ یکی از هزینه هایی است که شاید کمتر مدیری از اهمیت آن آگاه نباشد اما در عین حال یکی از هزینه های غیرقابل کنترل بسیاری از شرکت هاست و معمولا مدیران در هنگام تصمیم گیری برای اجرای آن، شک و تردید بسیاری دارند. دلیل این شک و تردید چیست؟ چون معلوم نیست این هزینه در مقابل فروش دوباره یا جدید، به شرکت برمیگردد یا نه!

شرکت ها دقیقا نمیدانند مشتریانی که از آنها خرید میکنند از طریق کدام کانال ارتباطی و در نتیجه کدام تبلیغات به سمت شرکت کشیده شده اند؟
به خاطر تبلیغات بیلبوردی؟
تبلیغات در سایت های دیگر؟
ایمیل مارکتینگ؟
کمپین های خیریه ای که شرکت در آن اسپانسر بوده؟
مهم تر از آن در بعضی از کسب و کارهای کوچک مبلغ دقیق هزینه برای هر کمپین تبلیغاتی نیز مشخص نیست!
اما دیگر لازم نیست نگران باشید، همانطور که میدانید یکی از بخش های اساسی هر نرم افزار CRM بخش بازاریابی و ایجاد اتوماسیون در این حوزه است؛ واضح است که یکی از مهمترین بخش های هر سیستم بازاریابی، کمپین های تبلیغاتی شرکت است، یک نرم افزار CRM خوب باید هزینه های هر کمپین را در خود ذخیره داشته باشد و میزان فروش در نهایت سود آن کمپین را محاسبه و گزارش کند.
در واقع یکی از مهمترین KPI در حوزه کمپین های بازاریابی نرخ بازگشت سرمایه یا ROI آن کمپین میباشد که نرم افزارهای CRM قادر به محاسبه آن هستند.

این کار بسیار ساده اما در عین حال بسیار کاربردی است، هنگام اولین برقراری ارتباط با مشتری میتوان نحوه آشنایی را از بین کمپین های تبلیغاتی انتخاب کرد، بدین صورت هرگاه آن مشتری خریدی انجام دهد، در واقع از طریق آن کمپین تبلیغاتی درآمدی نصیب شرکت شده است.

حالا یک سوال! آیا کمپین های تبلیغاتی شما “مشتریان هدف” مشخصی دارد؟

اگر پاسختان به این سوال منفی است شما به طور جدی در حال تلف کردن منابع مالی شرکت خودتان هستید.
در دنیای کنونی هر شرکت بایستی “مشتریان هدف” خود را که احتمال فروش به آنها از سایرین بیشتر است، شناسایی کند و برای هر گروه کمپین هایی مطابق با سلیقه ها و خواسته های آنها ایجاد نماید.
در اینجا هم نرم افزارهای مدیریت ارتباط با مشتری به کمک کسب و کارها می آیند.

به عنوان مثال از طریق گزارش های مدیریت متوجه میشوید کسانی که از طریق “تبلیغات نمایشگاهی” سال پیش با شما آشنا شده اند، بیشتر از طریق “تماس تلفنی” با شما ارتباط برقرار میکنند و ایمیل های ارسالی به آنها اگر معرفی محصولات باشد، نتیجه مثبتی خواهد داشت.

پس برای نمایشگاه امسال نیز شما شخصی از گروه فروش را مسئول پاسخ دادن به آنها میکنید که در برقراری ارتباط تلفنی موفقتر از بقیه تیم فروش بوده و در ارسال ایمیل های خود به این گروه از مشتریان بیشتر بر معرفی محصولات خود، ویژگی ها و مشتریان راضی از آنها تمرکز میکنید.

نتیجه آن ROI بیشتر برای شرکت میباشد که یعنی با یک هزینه کم بیشترین سود به شرکت سرازیر شده است.
تمام اینها نتیجه مانیتورینگ نرم افزارهای CRM و گزارشات انهاست که در غیر این صورت چنین نتیجه گیری هایی برای کسب و کارهای کوچک عملا ناممکن است.